News / Intervieuw met Menno van Dijk over de Azur45HT

Intervieuw met Menno van Dijk over de Azur45HT

Lees het interview met Menno van Dijk over hoe het team van Delta het ontwerp van de Azur 45th hebben vertaald naar een technisch ontwerp dat snelheid, comfort en kracht omvat zonder de veiligheid en zeewaardigheid van de boot in gevaar te brengen. Menno gaf dit interview aan Bekkers Yacht om dit op hun blog te plaatsen

Intervieuw met Menno van Dijk over de Azur45HT

Download artikel